På tur i skog og mark har vi ofte med oss kart og kompass slik at vi vet hvor vi er. Noen ganger klarer vi likevel å rote oss bort. Da kan det være fint å kjenne til orienteringspunkter i naturen, som kan hjelpe deg å finne retningen.

Vi har laget en liste over orienteringspunkter:

  • Maurtua etableres gjerne mot sør
  • Mange trær og planter strekker seg mot sør for å få nok sollys
  • På Vestlandet peker ofte trærne mot øst, da vinder kommer inn fra havet i vest
  • Sola står i syd kl. 13 når det er sommertid og kl.12 når det er vintertid
  • Mose vokser på skyggesiden
  • En bekk leder alltid til et større vassdrag eller en innsjø
  • Går du oppover i terrenget vil du nå en topp som kan gi deg oversikt
  • Går du nedover kommer du til slutt til bosetting

Velg ut et område hvor du er litt kjent. Gå på leting etter noen av naturtegnene som er beskrevet ovenfor. Bruk kreativiteten, kanskje finner du et nytt naturtegn ingen har registrert tidligere. Ta bilde av naturtegnene.

Lag et kart som viser hvilke naturtegn du har funnet og hvor du har registrert dem.

Lag en aktivitet for 4H klubben din, hvor naturtegn er hovedtemaet. F.eks. natursti eller skogbingo. Presenter naturtegnene og aktiviteten på høstfesten.

 

Oppdraget er utviklet i samarbeid med Helene Bakke Oudenstad frå Skogkurs.