Forberedelser

Alle deltagerne samler minst to ting hver. Dette er tingene dere sammen skal fortelle en historie om.
 

Slik gjør du det

  1. Deltagerne setter seg i ring eller kobler dere på et digitalt møterom.  
  2. Alle de innsamlede tingene legges midt i ringen. Hvis dere møtes digitalt så kan dere ta en runde der alle viser tingene sine og forteller hva det er.
  3. Den som leder historien  begynner med å si at vi nå skal fortelle en historie som ingen noensinne har hørt før. Historien er helt fantastisk, og den er sann. Alle skal være med å fortelle historien, et kort avsnitt fra hver deltager av gangen. Til hvert avsnitt i historien hører en av tingene med.
  4. Lederen begynner med å ta opp en av tingene, og begynner på historien. Eks: "Denne steinen, som ligger i ringen her er mer enn tusen år gammel. På den tida bodde det en trollmann i denne skogen..." Etter en passende innledning, lar lederen ordet gå til den første i ringen, som plukker opp en ting og fortsetter historien.
  5. Ordet skal gå rundt, slik at alle får være med å fortelle.
  6. Det er lov å si ”pass” og la historien gå til nestemann hvis en deltager ikke klarer å finne på noe. Det er også lov å hoppe inn igjen i historien neste gang turen kommer til vedkommende. Fortsett historien til alle tingene er tatt ut av ringen.
  7. Variasjoner: Historien kan tas opp, skrives ned, illustreres med tegninger eller dramatiseres for andre grupper.

 

Utstyrsliste:

  1. To valgfrie ting per deltaker
  2. En som kan lede historien