Vinteren gir en helt unik mulighet for å bli kjent med hvilke dyr som bor i nærmiljøet ditt. Når snøen har falt , kan du se dyrespor du kanskje aldri hadde sett ellers.

Dyrespor forteller noe om:

  • hvor det har gått dyr
  • hvilken retning dyret har gått
  • hvilket dyr det er
  • om dyret trasker, hopper eller løper fort avsted
     

I dette oppdraget skal du se etter dyrespor i snøen og finne ut av minst to av punktene over.

Tips: Når du har funnet et dyrespor, men er usikker på hvilket dyr som har laget det, kan du ta et bilde av sporet og undersøke mer hjemme. Da er det lurt å ha med en linjal eller målestokk, som du legger ved siden av sporet når du tar bildet, for å vise hvor stort eller lite sporet er. Du kan også prøve å sende inn bildet med mål til en spesialist som kan hjelpe deg å artsbestemme dyresporet.

Under "Lenker" finner du flere nyttige ressurser for å gjennomføre oppdraget. Du kan blant annet laste ned et hefte om spor og sportegn på nettsiden til Besøkssenter Rovdyr, eller se en video eller lese en artikkel fra Naturmuseum Kristiansand, der forsker Beate S. Johansen viser frem og forteller om dyrespor fra blant annet: ekorn, hare, rev, fugl, mus, bever, katt.

Lykke til!


Oppdraget er inspirert av Aurora.