Alle 4H-klubber er medlem i 4H-fylket og har mulighet å sende to delegater til årsmøtet i 4H-fylket. På årsmøtet i klubben blir det valgt hvem skal være delegat på fylkesårsmøtet. En delegat blir også kallet årsmøterepresentant.

Alle 4H-ere har talerett og kan presentere meningen sin om saker de syns er viktig at det blir gjort noe med. Har du en sak som du ønsker å fremme på fylkesårsmøtet, da kan du bruke oppdraget Presenter en sak til fylkesårsmøtet (lenke til oppdraget).

Hva skal du gjøre som delegat?

Delegater har stemmerett på vegne av klubben. Derfor er det viktig at du leser sakspapirer du får tilsendt, før du reiser til fylkesårsmøtet. Da vet du hvilke saker som blir behandlet på fylkesårsmøtet.  Noter saker som kan være viktig for 4H-klubben din. Diskuter det gjerne på et klubbstyremøte slik at dere er enige om hva dere mener og hvordan du skal stemme.

Vil du vite mer om fylkesårsmøtet, da kan du lese gjennom normalvedtekter fylkesledd (se Lenker).

Delta på årsmøteopplæring og bruk stemmeretten din på fylkesårsmøte.