Her skal man legge inn hva man til slutt endte opp med å bruke av penger i 4H-prosjektet. Seniorer har allerede fylt ut et budsjett, og kan dermed se hva som er lagt inn i budsjettet når man legger inn de faktiske kostnadene. 

OBS! Seniorer og juniorer har krav om å føre regnskap, aspiranter kan fylle ut hvis de vil. 

Jeg betalte for de ulike tingene jeg satt opp i budsjettet

Da setter du inn summen ved siden av kolonnen budsjett, hvor det står "faktisk forbruk". Kanskje summen er helt lik med det du la inn i budsjettet, eller kanskje det kostet mindre eller mer. Du skriver hva du endte opp med å betale. 

Jeg betalte for andre ting som jeg ikke satt opp i budsjettet

Av og til går ikke alt som planlagt, og man trenger kanskje noe mer enn det man først planlagte i prosjektplanen. Da kan du enkelt legge inn en ny utgift som ikke står i budsjettet fra før. 

Kommentarer til kostnader

Skriv gjerne en kommentar til kostnadene i prosjektet ditt slik at det er lettere å forstå hvorfor man har brukt penger slik man har gjort. 

Eksempel: "Jeg skrev i budsjettet at jeg skulle kjøpe en tursekk, men endte opp med å få låne en av naboen, så jeg slapp å kjøpe en selv."

Obs! Er du junior og ikke har ført budsjett og har heller ingen kostnader eller inntekter i regnskapet, kan man skrive kr 0 i regnskapet.

Et diagram øverst på økonomisidene endrer seg så fort man legger inn de faktiske kostnadene i regnskapet. Den viser sammenligningen mellom budsjett (lysegrønn farge) og regnskap (mørkegrønn farge). Målet er at kostnadene i budsjett og regnskap skal være tilnærmet lik, men som oftest går ikke alt som planlagt. Det er derfor helt greit hvis man har brukt litt mindre eller mer enn hva man la inn i budsjettet. 

Er budsjett og regnskap det samme?

Nei. Budsjett og regnskap ligner på hverandre, men er ikke det samme:

  • Budsjett: I budsjettet planlegger man kostnader og inntekter ved et prosjekt før man starter prosjektet. Budsjettet er bare veiledende, og trenger ikke å ha helt riktige tall. 
  • Regnskap: Når prosjektet er ferdig gjennomført, skal man skrive opp nøyaktig hvor store utgifter og inntekter man har hatt i forbindelse med prosjektet (husk å ta vare på kvitteringer, men disse skal ikke lastes opp i prosjektplattformen). Deretter skal man sammenligne regnskapet med budsjettet, for å se hvordan det har gått i løpet av prosjektperioden.