Her skal man skrive hva man faktisk skaffet av penger i 4H-prosjektet. Seniorer har allerede fylt ut et budsjett, og kan dermed se hva som er lagt inn i budsjettet når man legger inn de faktiske inntektene. 

Obs! Seniorer og juniorer har krav om føre regnskap. Aspiranter kan føre regnskap hvis de vil.

Jeg skaffet inntekt på de ulike tingene som jeg satt opp i budsjettet

Da setter man inn summen ved siden av kolonnen budsjett, hvor det står "faktisk inntekt". Kanskje summen er helt lik med det man la inn i budsjettet, eller kanskje man fikk mindre eller mer penger enn først antatt. Man skriver summen man endte opp med å få eller tjene. 

Jeg skaffet inntekt for andre ting som jeg ikke satt opp i budsjettet

Av og til går ikke alt som planlagt, og man fikk eller tjente noe mer enn det man først planlagte i prosjektplanen. Da kan man enkelt legge inn en ny inntekt som ikke står i budsjettet fra før. 

Kommentarer til inntekter

Skriv gjerne en kommentar til inntektene i prosjektet ditt slik at det er lettere å forstå hvordan man har tjent penger slik man har gjort. 

Eksempel: "Jeg skrev i budsjettet at jeg skulle selge klær jeg ikke bruker, men fikk ikke solgt noe."

Obs! Er du junior og ikke har ført budsjett og har heller ingen kostnader eller inntekter i regnskapet, kan man skrive kr 0 i regnskapet.

Et diagram øverst på økonomisidene endrer seg så fort man legger inn de faktiske inntektene i regnskapet. Den viser sammenligningen mellom budsjett (lysegrønn farge) og regnskap (mørkegrønn farge). Målet er at inntektene i budsjett og regnskap skal være tilnærmet lik, men som oftest går ikke alt som planlagt. Det er derfor helt greit hvis man har skaffet litt mindre eller mer enn hva man la inn i budsjettet. 

Er budsjett og regnskap det samme?

Nei. Budsjett og regnskap ligner på hverandre, men er ikke det samme:

  • Budsjett: I budsjettet planlegger man kostnader og inntekter ved et prosjekt før man starter prosjektet. Budsjettet er bare veiledende, og trenger ikke å ha helt riktige tall. Les mer om budsjett på "Budsjett - inntekter".
  • Regnskap: Når prosjektet er ferdig gjennomført, skal man skrive opp nøyaktig hvor store utgifter og inntekter man har hatt i forbindelse med prosjektet (husk å ta vare på kvitteringer, men disse skal ikke lastes opp i prosjektplattformen). Deretter skal man sammenligne regnskapet med budsjettet, for å se hvordan det har gått i løpet av prosjektperioden.