Det aller siste steget i prosjektplattformen er å sende prosjektet inn til vurdering. Da er det klubbrådgiver som må vurdere prosjektet som godkjent/ikke godkjent, men husk at klubbrådgiver også har mulighet til å sende prosjektet tilbake hvis den ønsker at man skal gjøre noen endringer for å få endelig godkjent.

Status på oppdrag

Man får opp en oversikt over status og om man har gjennomført på oppdragene i gjennomføringen. Status er enten "ferdig", "ble ikke ferdig" eller "skal ikke med". Man må ha krysset av for status for å få lov til å levere prosjektet til godkjenning. Hvis man ser at noe er feil/eller mangler, kan man gå tilbake til fanen "gjennomføring" for å rette opp i dette.

Når alt ser riktig ut, krysser man av for "Jeg/vi bekrefter at prosjektet er ferdig utfylt, og at det er klart for vurdering". 

Send til vurdering

Helt til slutt trykker man på den grønne knappen "Send til vurdering".

Husk! Når man har sendt inn 4H-prosjektet til vurdering kan man ikke endre noe mer. Prosjektet er da låst i prosjektplattformen for medlem. Hvis man ønsker å endre noe, eller oppdager en feil må man be klubbrådgiver sende prosjektet tilbake. Da er det viktig å huske at man må sende inn 4H-prosjektet  til vurdering på nytt. 

Klubbrådgiver har tre valgmuligheter når de skal vurdere prosjektet:

Godkjent: Prosjektet er godkjent og man vil få status "godkjent" i din prosjektoversikt, samt få opp vurderingen som klubbrådgiver og eventuelt ekstern vurderer har skrevet.

Ikke godkjent: Prosjektet er ikke godkjent og klubbrådgiver vil skrive i vurdering hvorfor prosjektet ikke ble godkjent. Prosjektet vil få status "ikke godkjent" i din prosjektoversikt.

Send tilbake til medlem: Klubbrådgiver ønsker at noe må endres i prosjektet for at det skal kunne godkjennes. Man vil få varsel og melding om dette i prosjektplattformen.