Det aller siste steget i prosjektplattformen er å sende prosjektet inn til vurdering. Da er det klubbrådgiver som må vurdere prosjektet og sette endelige poeng til oppdragene, men husk at klubbrådgiver også har mulighet til å sende prosjektet tilbake hvis den ønsker at man skal gjøre noen endringer for å kunne avslutte prosjektåret.

Status på oppdrag

Man får opp en oversikt over status og om man har gjennomført på oppdragene i gjennomføringen. Status er enten "ferdig", "ble delvis ferdig" eller "skal ikke med". Man må ha krysset av for status for å få lov til å levere prosjektet til godkjenning. Hvis man ser at noe er feil/eller mangler, kan man gå tilbake til fanen "gjennomføring" for å rette opp i dette.

Når alt ser riktig ut, krysser man av for "Jeg bekrefter at prosjektet er ferdig utfylt, og at det er klart for vurdering". 

Send til vurdering

Helt til slutt trykker man på den grønne knappen "Send til vurdering".

Husk! Når man har sendt inn 4H-prosjektet til vurdering kan man ikke endre noe mer. Prosjektet er da låst i prosjektplattformen for medlem. Hvis man ønsker å endre noe, eller oppdager en feil må man be klubbrådgiver sende prosjektet tilbake. Da er det viktig å huske at man må sende inn 4H-prosjektet  til vurdering på nytt. 

Klubbrådgiver har disse valgmuligheter når de skal vurdere prosjektet:

Send tilbake til medlem: Klubbrådgiver ønsker at noe må endres i prosjektet for at den kan avslutte prosjektet. Man vil få varsel og melding om dette i prosjektplattformen og per e-post.

Avslutt prosjekt: Klubbrådgiver setter endelige poeng til oppdragene og avslutter prosjektåret. Poengene blir overført til medlemsregisteret og prosjektåret er stengt for endringer.