4H sine retningslinjer under korona

Generelt må nå klubben, styret og klubbrådgiver vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre aktiviteter og arrangementer i klubbene. Klubbrådgiver A har et særskilt ansvar for denne vurderingen. Følg til enhver tid de anbefalinger som helsemyndighetene kommer med, også lokalt der klubbene er. 4H følger alltid helsemyndighetenes anbefalinger når vi lager retningslinjene våre.

 

Generelt gjelder regelen om 1-meters avstand, god hygiene og tilgang på sprit, maks 50 personer innendørs arrangement, maks 5 personer om samlingen foregår i privat hus eller hytte. Les mer om retningslinjene her.

 

Årsmøter i klubbene

Det nærmer seg 1. desember-fristen for rapportering i klubbene. Derfor MÅ alle klubben ha årsmøte i løpet av november.  De klubbene som ikke har veldig mange medlemmer og mulighet til å holde god avstand under møtet, kan ha fysisk møte. De som ikke har denne muligheten må gjennomføre møtet digitalt.

 

Ta kontakt med fylkeskontoret dersom dere trenger hjelp til digital gjennomføring av årsmøtet så snart som mulig: Marte.brekke@4h.no eller ingeborg.tangeraas@4h.no

 

For å gjennomføre årsmøtene kan dere bruke verktøy som Microsoft Teams, Zoom e.l. For votering (stemme) kan man bruke menti.com/mentimeter.com.

 

Det er dessverre ikke mulig å utsette fristen. Årsaken til dette er frister for eksterne tilskuddsordninger som ikke er satt av 4H. Disse tilskuddordningene gir viktige midler til å drive klubben.

 

Les mer om koronaforsvarlige årsmøter og tips til gjennomføring av digitale årsmøter her.

 

Årsavslutning i klubbene

Innen 1.desember må alle klubbene ha årsmelding, årsrapport og regnskap registrert i medlemsregisteret. I disse dager jobber vi med at alle klubber skal få den oppfølging de trenger slik at alle kommer i mål med rapporteringen. Siden koronasituasjonen i en del områder er forverret, vil oppfølgingsmøter holdes enten fysisk eller digitalt.

Det er veldig viktig at de klubbene som trenger hjelp til rapportering deltar på fysisk eller digitalt møte, eller tar kontakt med oss på fylkeskontoret om de trenger hjelp. Vi prøver å nå ut til dere alle gjennom ulike kanaler nå, men det er veldig viktig at vi får en tilbakemelding om noen ikke kan delta og behøver bistand på annen måte.

Klubbrådgiversamling

Ny digital klubbrådgiversamling blir 7.desember kl 19.00. Tema blir aktiviteter i 2021 og gode tips og ideer til aktiviteter som kan gjennomføres med koronarestriksjoner.

 

Dette får vi til!

Vi forstår at det er utfordrende å planlegge klubbaktivitet, men vi vet at mange av dere har blitt helt rå på digitale løsninger! 4H vil nå anbefale at det lages tre alternativer til planer når det kommer til aktiviteter og arrangemnet: 1-normal gjennomføring, 2- tilpasset gjennomføring, 3- digital gjennomføring. Vi tror det er viktig at medlemmene får treffes, selv om det er digitalt.

 

Styrevervkurs 15-17 januar

Vi planlegger fysisk styrevervkurs i januar på Vatnlia leirskole. Kurset ligger ute på hjemmesida og påmeldingsfrist er 1.desember. Dersom koronasituasjonen ikke tillater fysisk kurs, vil det blir et digitalt alternativ. Vi holder dere oppdatert på dette. Det blir uansett samme påmeldingsfrist. Meld deg på styrevervkurs her.

 

Viktige datoer

30.11- Alle klubber må ha gjennomført årsmøte innen denne datoen

1.12- Frist for årsavslutning i medlemsregisteret.

1.12- Frist for påmelding til styrevervkurs