Sett av datoen!

Dette er ei helg med mange ulike aktivitetar, og vi kan love at det blir sosialt og veldig kjekt!

Det er avgrensa antall plassar på dette arrangementet, så "fystemann til mølla"-prinsippet gjelder her. Det er derfor viktig å følge litt med framover, for meir informasjon om arrangementet kjem!