Trivselsagent

Har du lyst til å bli trivselsagent?

 

Ein trivselsagent er ein ressursperson for både klubb, fylke og for ein sjølv. Som trivselsagent blir du utfordra til å arrangere leik og aktivitet, skape eit godt miljø i din 4H-klubb og bidra ekstra til synleggjering. Det er både kjekt og sosialt å vere trivselsagent, og du vil lære mykje nytt om deg sjølv.

 

Prosjektet triveselsagent skal starte opp att her i fylket. Dette er eit prosjekt som du kan ha som ditt prosjekt i prosjektløpet. Prosjektet består av fem krav, i tillegg til 1 til 2 samlingar i løpet av året.

 

Meir informasjon om prosjektet vil kome fortløpande, så følg med!
 

Har du spørsmål om prosjektet?
Ta kontakt med prosjektkoordinator