Dette er ei viktig helg for dei største i 4H, og mange har gleda seg til dette. Og planen er å kome sterkare tilbake!

Men slik korona-situasjonen er i dag, kan vi ikkje gjennomføre. 4H ynskjer å ver med å ta ansvar.

Avgjersla er basert på Folkehelseinstituttet sine råd om smitteforebygging.

Informasjon blir sendt ut på e-post til alle påmeldte, deira pårørande i dag 17. mars 2020.

 

Har du spørsmål?

Send til moreogromsdal@4h.no

Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine sider.