Karianne presenterer seg sjølv: 

Hei ?

Eg heiter Karianne Ellefsen Skotte, og den 01.10.20 tredde eg inn i stillinga til Britt-Ingunn Walle, som prosjektansvarleg for “Draumeplassen” og “Fritt fram i friluftsliv” i Møre og Romsdal. 

Eg er oppvaksen på ein gard i Sykkylven på Sunnmøre, og flytta tilbake dit etter å ha fullført landbruksutdanninga mi i Steinkjer. Eg har stor interesse for friluftsliv, dette gjer at eg ofte er å finne på hytta, i teltet eller ein plass i naturen til fots eller på hest.

Dei siste åra har eg arbeidd ved ein barneskule, der eg har hatt stor glede av å arbeide med emne i uteskule, naturfag og programmering. Dei siste åra har eg også bidratt i ulike arrangement, prosjekt og oppdrag gjennom mine verv i DNT, linjeforening for hudsdyrinteresserte, turn og Bondelaget.

Eg gler meg no til å ta fatt på prosjektarbeidet i 4H, bli kjent med dykk og høyre meir om dykkar tankar og visjonar.