4H Norge avdeling Møre og Romsdal har ledig stilling:

Prosjektleiar for «Draumeplassen» og friluftsliv (50%)

50% stilling ledig som prosjektleiar.

Arbeidsstad hos 4H Møre og Romsdal i Sykkylven. Oppstart snarast.     

Draumeplassen er eit prosjekt i 4H Møre og Romsdal der vi lyser ut ein konkurranse der lokalsamfunn i fylket kan vinne pengar og rettleiing til å skape opne møteplassar i naturen. På denne måten vil vi heve det kortreiste friluftslivet, få fleire til å bli aktive i friluft og skape auka glede og kunnskap om naturen. Prosjektleiar vil også ha ansvar for oppfølging av prosjektet «Fritt fram i friluft».  

Viktige arbeidsoppgåver i prosjektet:

 • Administrere Draumeplassen-konkurransen, besøke og yte prosjekthjelp til søkarane.
 • Informasjonsarbeid og marknadsføring.
 • Utvikle verktøy for å få fleire aktive i friluft og for utvikling av naturmøteplassar.
 • Opplæring av barn, ungdom og vaksne i friluftsaktivitetar gjennom lokale og regionale kurs.
 • Jobbe med å starte opp nye 4H-klubbar i Møre og Romsdal.
 • Prosjektleiing, søknadsarbeid og rapportering.

Vi søkjer deg som har:

 • Pågangsmot og er resultatorientert.
 • Gode formidlingsevner, skriftleg og munnleg.
 • Gode samarbeidsevner, men kan arbeide sjølvstendig og strukturert.
 • Kunnskap om prosjektorganisering.
 • Kunnskap eller erfaring frå frivillig arbeid og/eller friluftsliv.

Løn etter avtale.

Politiattest må leggjast fram før tilsetjing.

Arbeidsstaden for stillinga er hos 4H Møre og Romsdal i Sykkylven. For stillinga inngår gode pensjons- og forsikringsordningar. Fleksibel arbeidstid. Ein må rekne med noko reiseverksemd, samt kvelds- og helgearbeid. Ein må ha førarkort klasse B. Arbeidsgjevar er 4H Norge med regionkoordinator for Vestlandet som nærmaste overordna.

Kontaktperson for stillinga:

Synnøve Jørgensen, regionkoordinator for 4H på Vestlandet: Tlf. 960 96 773

Søknad og CV sender ein på e-post til synnove.jorgensen@4h.no innan 31. august 2020.