For å få ein ekstra giv i vervinga utlyser vi klubbvis vervekonkurranse – den klubben som har fått størst vekst frå 1. oktober til 31. desember blir vinnar av konkurransen. 

Det er mange måtar å gjer dette på, for eksempel: 

  • Medlemmane vervar venner (dei vil også få vervepremie frå 4H Norge) 

  • Inviter aktuelle medlemmar til haustfest 

  • Ha stand på butikken, syne fram kor kjekt det er i 4H 

  • Inviter til eit ope arrangement 

  • Inviter bestemor, onkel, naboen etc til å stå som støttemedlem for 4H 

Dei som melder seg inn etter 1. september får hele neste års medlemskap på kjøpet! Dette gjelder uansett type medlemskap. 

Når nokon melder seg inn som støttemedlem, er det klubben som får heile beløpet - altså kr 500 direkte på klubbkonto! 

 

PREMIE: 

Beste klubb får gåvekort på valfri butikk – aktivitet til kr. 2500 

Ein tilfeldig klubb som har medlemsvekst blir trekt ut, og får gåvekort på kr. 1000 

Premien håper vi klubben kan bruke til ein sosial aktivitet, eller kjøpe noko som kjem flest mogleg til gode.