Lista ligg i fila til høgre. Står der ikkje dato - send den til 4H kontoret: maybritt.skjortnes@4h.no

Vi veit ikkje heilt korleis hausten blir med tanke på arrangement, så kan ver lurt å tenke på alternative måter å arrangere haustfest på alt no. 

Minner om at de må huske å bestille merker og vurderingsskjema frå 4H Norge sin nettbutikk (husk å logge inn som 4H-klubb).