Regionsamling er ein kveldsaktivitet som samlar 4H- klubbane i nærområdet. I år var det planlagt 6 samlingar rundt om i fylke, ei av desse måtte avlysast.

Hovudfokuset er kjekke aktivitetar, i år var temaet «Mesternes mester.» Medlemmane blei delt i lag, og fekk mange ulike utfordringar. Eit av fokusområda var kva vekstar i naturen vi kan nytte til mat.  Ein anna viktig ting på desse samlingane er at klubbane blir kjent med kvarandre, og at det då kan bli lettare å samarbeide.

Ein populær rett på samlingane var smuldrepai på bål. Enkel å lage og veldig godt. Prøv du og då!!

oppskrift smuldrepai