Vi håper at mange klubber vel å gjere litt ekstra stad på den dagen, gjerne med eit opent arrangement, der ein kan invitere med barn og unge som kansje ikkje er medlem av 4H enda. 

Søk støtte til VÅR DAG-arrangement

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen. 
Fem millioner skal delast til til å støtte lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp pr arrangement/markering vil være 25 000 kr. 

Korleis søker vi støtte til VÅR DAG?

Vegleiing til registrering/søknad VÅR DAG.

Søk støtte til VÅR DAG-arrangement (søknadsportal)