Laurdag 13. februar gjennomførte 4H Møre og Romsdals Digitale styrevervskurs.

Ein stor takk til alle deltakarar, klubbrådgjevarar og foreldre som stilte opp, slik at denne kursdagen ble gjennomført på ein god måte. Læringskurva er bratt, men konklusjonen er at dette gjekk fint.

Den største takken går til instruktørane og kursadminstrator. Det er ikkje like lett å få aktivitet når undervisninga er gjennom ein skjerm. Men med kreativ planlegging, gode aktivitetar, deling i grupperom osv klarte våre flinke instruktørar å halde engasjementet heile dagen.

TUSEN TAKK!!

Leiar/nestleiarkurs: Hans Ole Hatle og Marita Nauste Hamre

Kasserarkurs: Sigrun Sjømæling og Ida Bjørnevik

Sekretærkurs: Sofie Hamre og Hege Einset

Styremedlemskurs: Ragnhild Bjørkedal og Hanne Mette

Kursadministrator Hans Ole Hatle

 

Søndag 14. februar var det klart for fylkesårsmøte, plattforma var igjen Teams, i tillegg vart GoPlenum nytta til registrering av deltakarar og røysting. Ordførar Aud Solveig Malmedal leia oss trygt gjennom møte.

Kahoot vart nytta til eit avbrekk og spørsmål til deltakarane. Det som kom klart fram er at 4H-medlemmane ynskjer seg digitale uformelle kveldar i denne koronatida - det vil fylkesstyre ta tak i. 

Alle saker vart behandla og det vart valt nye representantar til fylkesstyret. Tusen takk til dei som gjekk ut. Og velkommen og lykke til til dokke som tek til på nye verv.

Ein spesiell takk til vår flinke fylkesstyreleiar gjennom mange år Berit Fredriksen, ho har gjort ein kjempe jobb for 4H. Men vi har fått ein veldig god arvtakar: Hans Ole Hatle. Vi gleder oss til å bli leia av deg.

Det nye styre består av:

Leiar (1 år)                                     Hans Ole Hatle                                                          valt

Styremedlem (1 år igjen)            Ragnhild Bjørkedal                                                   ikkje på val

Styremedlem (2 år)                     Ingun Bævre                                                              valt

Styremedlem (2år)                      Ida Risvik                                                                    valt

Styremedlem: (1 år)                    Silje Stadheim                                                           valt

 

Vara for fylkesstyret:

1. vara (1 år)                                 Andreas Skomsø                                                      valt

2. vara (1 år)                                 Andrine Ljotebø-Krokå                                            valt

3. vara (1 år)                                 Hege Einset                                                               valt

 

Vi i 4H Møre og Romsdal  rettar ein stor takk til alle deltakarane som var med oss begge dagane, til klubbrådgjevarar og foreldre som hjelpte til. Dokke er knakande gode alle saman.