oppdrag

 

Gjennom "Årstidens oppdrag" ønskjer 4H Norge å løfte fram sesongbasert og lavterskel friluftsliv i nærmiljøet, som kan få barn, unge og deira familie ut i naturen året rundt. 

Kvar årstid legg vi derfor ut ei rekke oppdrag som kan inspirere 4H-ere til å bruke nærnaturen meir. Oppdraga kan gjennomførast som ein fritidaktivitet eller som del av eit 4H-prosjekt - det er heilt opp til deg!

Vinnarane blir trekt blant alle som sender inn bilder og/eller videoer frå minst eit oppdrag pt.årstid. 

Send inn dine bidrag via dette skjemaet eller på e-post til friluft@4h.no. Merk e-posten med "Årstidensoppdrag - konkurranse". 

For å lese meir om vårens oppdrag, klikk her

 

køye fløyte ski