2022 er Frivillighetens år! Da skal vi feire Norges viktigste lagarbeid! Hver organisasjon kan velge seg sin dag i løpet av 2022, der oppmerksomheten rettes konkret mot den aktuelle organisasjonen.

4H sin dag er 7. mai – når vi skal sove Under åpen himmel. Da kan vi vise fram vårt formål og våre aktiviteter over hele landet. Vi håper mange klubber gjør litt ekstra stas denne dagen, gjerne med et åpent arrangement der man også inviterer med barn og unge som ikke (enda) er medlemmer og/eller gjør ting som gjør 4H synlig i nærmiljøet.

Søk støtte til VÅR DAG-arrangement

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen. Fem millioner kroner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering vil være 25 000 kr.

Søk støtte til Vår DAG-arrangement (søknadsportal)
Veiledning til registrering/søknad VÅR DAG.
Hvordan søker jeg støtte til VÅR DAG?

NB! Søknadsfrist er 17. oktober 2021!