Oppdrag og prosjekt er ikke det samme! Et 4H-prosjekt består av flere oppdrag, og du kan velge opptil 15 oppdrag hvert prosjektår. Oppdrag er altså de praktiske aktivitetene du gjør i forbindelse med prosjektet ditt. Hvis du vil ha friluftsliv som prosjekt, kan oppdragene for eksempel være å pakke sekken din riktig til tur, å overnatte ute i telt, å bygge et bål, å lage mat ute, å tove et sitteunderlag man kan bruke på tur, eller lignende.

De oppdragene man gjennomfører i et 4H-prosjekt bør samsvare med både tema for prosjektet og målet man har satt seg. Det betyr at oppdragene man velger ikke skal være vilkårlige (eks. at prosjektet "Hund" der hovedmålet er å trene opp en hund skal ikke også ha oppdrag om sveising og klatring). Det bør altså være en logisk sammensetning av oppdrag i forhold til prosjekt (som i eksempelet med friluftsliv over). 

For å legge til oppdrag i et prosjekt, må man først ha startet et 4H-prosjekt inne på prosjektplattformen og begynt på en plan (les mer om dette under "Om innlogging og forside" og "Om planlegging"). Det er kun mulig å legge til oppdrag mens man planlegger prosjektet. Det er ikke mulig å legge til nye oppdrag etter at planen er godkjent av klubbrådgiver.