Etter å ha logget inn på prosjektplattformen, vil du komme til en forside (se bilde 1). Fra forsiden har du tilgang til flere ulike sider:

  • Mitt prosjekt: Les mer om dette i neste avsnitt.
  • Min prosjektprofil: Her finner du informasjon om ditt prosjektløp i 4H og hvilke merker du har. 
  • Mine meldinger og varsler: Her finner du alle meldinger du får fra klubbrådgiveren din i forbindelse med prosjektarbeid, samt alle varsler fra systemet.
  • Oppdragsbanken: Dette er en snarvei til oppdragsbanken.
  • Informasjonssider: Dette er en snarvei til informasjonssidene.
  • For klubbrådgivere: Denne siden er kun tilgjengelig for klubbrådgivere. Her er det blant annet mer informasjon om vurdering og godkjenning av 4H-prosjekter.

Etter hvert vil det også dukke opp flere nye sider her, blant annet "Prosjekteksempler" og "Ofte stilte spørsmål".

I tillegg til de ulike menyboksene, har du også mulighet til å jobbe med 4H-prosjektet ditt ved å trykke på den grønne knappen på forsiden (se neste avsnitt).