Av og til får man lyst til å gjennomføre andre eller flere oppdrag enn de man planla for prosjektet. I 4H tenker vi at dette er en naturlig del av å lære ved å gjøre – og det er helt greit!

Du kan legge til nye oppdrag eller lage egne oppdrag i gjennomføringsfanen. Men du kan ikke lengre slette et oppdrag som er valgt. Dersom du ikke skal jobbe med et oppdrag, da må du velge status "Skal ikke med" i steget til oppdraget.