KVA ER EIT STYREVERVSKURS?

• Styrevervsopplæringskurs for alle som sit i styret i 4H-klubben

• Opplæring for årsmøterepresentantar, aspirantleiarar og friluftsheltar


Arrangør:  4H Hordaland: mail: hordaland@4h.no Mobil: 99 40 52 69

Kursadministrator: Elisabeth Haagensen: mobil: 46 84 29 89. Elisabetn har ansvaret denne helga, så ta kontakt med ho om de har spørsmål i løpet av helga.

Teknisk arrangør: Ivrig 4H med hjelp av Hjorten 4H

Stad: Øystese

Pris: 1000,- Klubbane betaler for sine deltakarar

Informasjon: Alle som melder seg på får tilsendt informasjon og årsmøtepapir på mail. 

Påmelding: Trykk på den grøne Påmeldingsknappen øverst på siden/ under bilete. Du treng medlemsnummer + passord for å melde deg på. Melde deg på kun eitt (1) kurs. Husk å trykke på Faktureringsknappen heilt til slutt. Ein mail kjem til deg med ein gong som viser at du er påmeldt. Faktura vil bli sendt til din klubb.

Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist er 14. januar.  Bindande påmelding.

Manglar passord? Om du manglar passord, kan du be om å få dette på e-post via heimesiden. Du må ha e-post adresse registrert i medlemsregisteret. Manglar du dette, kan du be ein i klubbstyret eller 4H-kontoret om å leggje adressa inn for deg. 

Vaksenleiar: Klubbane treng ikkje stille med vaksenleiarar.


Til kursa må ta med deg:

Leder: Skrivesaker og papir.

Kasserer: Skrivesaker, papir, PC, lader, laste ned kassaboka. Lagre «Monopol-rekneskap»

Skriver: Skrivesaker og papir. Møteboka

Styremedlem: Skrivesaker og papir. Gjerne fargeblyant, lim og saks om du har.

Aspirantleiar: Skrivesaker og papir

Årsmøteseminar: Skrivesaker og papir. Utskrift av årsmøtepapirene eller digitalt.

                              Les gjennom årsmøtpapir på forhånd.

Friluftshelt: Kle etter været, gode sko og godt humør

Alle må ta med seg:

Skrivesaker, fargeblyantar og noko å skrive på

Vannflaske+ kopp, fat og kniv til brødmat

Sovepose, liggjeunderlag, toalettsaker og handkle

Varme og gode kle. Ullkle. Ullpledd for dei som ønskjer det.

Tøflar, slippers eller raggsokkar (Det vert ikkje lov å ha på seg sko inne)


 

Meir informasjon om superhelga blir sendt på e-post til den enkelte deltakar 3 veker før kursstart. Informasjonen blir òg lagt ut her på denne sida.  

Har du spørsmål, kontakt 4H-kontoret. Du finn kontaktinfo på heimesida vår.


Kurs:

Leiar/nestleiarkurs: Lær å leie klubben, om styret si rolle, om samarbeid, om det å ta ordet og morosame leikar som de kan bruke på møte i 4H-klubben.

Kasserarkurs: Lær å føre rekneskap og kassabok for klubben, om budsjett og litt om kor ein kan søkje pengar.

Skrivarkurs: Lær å skrive referat og møtebok, om informasjonsarbeid og styrearbeidet.

Styremedlemskurs: Styremedlemer bør kunne litt av alle ting i styret.

Årsmøteseminar nybyrjarar og Årsmøteseminar vidarekomne

For deg som er over 14 år, som har delteke på styrekurs før.

Kva meinar du er viktig for 4H Hordaland dei neste to åra? Bli med og bestem! Det blir gjennomgang av årsmøtepapira og reglar for gjennomføring av årsmøte. Korleis stemma, korleis ta ordet og korleis kome med framlegg til endringar. Det her seminaret passer for dei som har stemmerett eller som allereie har vore på sitt styrevervskurs.

I år blir det to årsmøteseminar:

Nybyrjar: For dei som ikkje har vore så mykje på årsmøte før og vil ha ein enkel gjennomgang av papira og korleis ein ter seg på årsmøtet.

Vidarekomne: For dei som har vore på fleire årsmøte, og vil bruke tida på å dykke djupt ned i årsmøtepapira. 

Aspirantleiarkurs: For dei som har Aspirantleiar som prosjekt, eller ønskjer å lære litt om korleis ein kan aktivisere/ ta vare på aspirantane i klubben.

Friluftsheltkurs for seniorar: For deg som vil lære meir om friluftsaktivitet i klubben sin og leggje til rette for at 4H-klubben kan ha meir aktivitet ute. Stikkord om innhald: lage mat ut, lage bål, kjekke uteaktivitetar, generell teori om friluftsliv.


INSTRUKTØRAR

Leiar/nestleiar vidarekomne: Vilde Sylta Kvamme og Jens Håkon Birkeland

Leiar/nestleiar nybyrjar: Martha Gjerald, Åsmund Skarveland, Andreas Ølvestveit

Kasserar: Steffen Stråtveit og Hjalmar Ølvestveit

Skrivar: Janniche Næss Bergås 

Styremedlem: Agnete Flatnes Skarveland og Agathe Ølvetveit

Årsmøteseminar : Helene Stråtveit og Sindre Mikkelsen

Aspirantleiar: Espen Aaserød

Friluftsheltkurs: Marius Skar Kolås og Jens Halland Kruse


Program Styrevervskurs 2024

Fredag

18.00:            Frammøte

19.00:            Mat

19.45:            Kursinfo

20.00:            Kursstart med bli kjent-leikar i gruppene

22.00-23.00: Dans, kiosk, brettspel

(22.00:          Instruktørsamling)

23.30:            Stille i soverom

 

Laurdag

07.30:            Vekking

08.00:            Frukost. Smør niste

09.00:            Kurs i gruppene

12.00:            Pause. Lunsjsuppe

12.45:            Kurs i gruppene

15.30:            Pause; niste, frukt og yoghurt

16.00:            Ålvågs

18.00:            Middag

19.00-23.00:Dans, kiosk, brettspel mm.

24.00:            Stille i soverom

 

Søndag

07.30:            Vekking

07.30:            Frukost og rydding

09.00:            Alle må vere klare for å gå til årsmøtesal

09.00:            Registrering

09.30:            Opning av årsmøtet

12.00:            Varm mat

13.00:            Årsmøtet fortset

15.00:            Årsmøtet avsluttar

         

Klokkeslett kan bli endra.


Kurset er sponsa av: 

                        

Sparebanken Vest

 Studieforbundet natur og miljø              Vestland Bondelag