4H Hordaland håper at alle 4H-klubbane i fylket tilby eit kurs ein heil dag eller nokre timar kvar i løpet av våren/ sommaren. Kursa kan vera eit tilbod til ulike aldersgrupper, til 4H-medlem i alle aldre, til medlemmar i klubben, eller medlemmar i kommunen. Det som er viktig er at medlemmene får opplæring i eit tema, gjerne retta mot landbruk eller aktiviteter i lokalsamfunnet.

4H-klubbane kan søkje om 1000 kr i støtte til å arrangere eit "Dagskurs". Det er berre å leggje inn kursnamn, sted og dato i skjemaet, + sende inn bilder i etterkant, så blir pengane overført. 

Informasjon om Kreativt storkurs-uforgløymelege dagskurs