Samhald II 4H ynskjer alle velkomne til årets fylkesleir!

 

Stad               Spurkeland Vikinggard, Seim (Seimsstranda 421, 5912 Seim)

Tid                  22.-25. juni

Pris                 Gratis for leiarar, alumnar, vaksne og arrangør.

Påmelding    Påmeldingsfrist 24. mai.

Vaksne          Klubbane må stille med minst ein vaksen pr.10. deltakar.

Arrangørklubb har eit ynskje om at leiarar/vaksne hjelper til på aktivtetane. Vist det er aktuelt med bading i sjøen, må den vaksne fra kvar klubb ha ansvar for sine deltakarar.