4H skal være et trygt sted for våre medlemmer. Vi har fokus på forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Som et ledd i dette forebyggende arbeidet har 4H krav om at ansatte og frivillige må levere såkalt begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen.

Les mer om politiattest i 4H

Bekreftelse på behov/formål må legges ved søknaden om politiattest

  • Klubbrådgiver A fyller ut "Bekreftelse på behov for politiattest" (se lenke) for klubbrådgiver B og andre i klubben som trenger dette. Organisasjonsrådgiver eller regionleder kan fylle ut for klubbrådgiver A og daglig leder på 4H-gård. 
  • Daglig leder på 4H-gården fyller ut for sine medhjelpere.

Her kan du laste ned en nesten ferdig utfylt skjema for bekreftelse for behov fro politiattest.  (PDF, 121KB)

Søk om politiattest nå

 
Levering/fremvisning av politiattest til 4H

Det er viktig at det registreres i medlemsregisteret at du har levert politiattest så fort som mulig etter fremvisning. 

  • Klubbrådgiver B og andre i klubben viser sin attest til klubbrådgiver A, kan vises via e-post som slettes med en gang etterpå. Klubbrådgiver A registrerer så dette i medlemsregisteret.
  • Ansatte, frivillige på 4H-gårder viser til daglig leder.
  • Klubbrådgiver A viser sin politiattest til organiasjonsrådgiver eller regionleder.
  • Daglig leder på 4H-gård viser til regionleder i sin region.