Her finn de link til informasjonssida til 4H Norge

Sjå punkt 1. 

Nederste YouTube-video på denne sida er frå 16. februar og webinaret:

 "Hva er nytt i prosjektplattforma"