Kassaboka og veiledar er revidert. I tillegg har 4H lagt ved ei ferdig utfylt kassabok, slik at det blir lett å sjå korleis du kan fylle ut dei ulika skjemaene.

Har du/ klubben din tatt i bruk andre malar/ kassabok, treng de ikkje bytte.

Det kan vera lurt å sjekke dei nye skjemaene/ malane som ligg i kassaboka når klubben skal leggje inn årsmelding i medlemsregisteret innan 1. desember, slik at de er sikre på at alle opplysningar kjem med/ blir lagt inn.

På heimesida til 4H Norge finn de:

  1. Oppdatert Kassabok
  2. Eksempel på kassabok
  3. Kassabok - en veileder til kasserer