Innmelding:

For at klubbrådgjevarar skal knyttast til rett klubb og få den informasjonen dei treng, må dei registrerast i medlemsregisteret. Dette gjer dei ved å sende ein e-post til kontingent@4h.no. Oppgi personalia og kva for klubb/ fylke du er valt inn i. 

Ein klubbrådgjevar skal ikkje betale kontingent.

Politiattest

4H ønskjer å ha trygge arenaer for sine medlemmer og frivillige. Klubbrådgjevarar, 4H-gårdane, ansatte og andre støttespelarar som har jevnleg kontakt med medlemmene må derfor levere politiattest. 

  • Klubbrådgiver A fyller ut "Bekreftelse på behov for politiattest" for klubbrådgiver B og andre i klubben som trenger dette. Regionkoordinator eller organisasjonsrådgiver kan fylle ut for Rådgiver A og daglig leder på 4H-gård.
  • Daglig leder på 4H-gården fyller ut for sine medhjelpere.

Søknad kan leverast via nett eller i brevs form.

Hjelp til utfylling

Når politiattest er godkjent, skal klubbrågjevar B vise/sende den til klubbrådgjevar A eller Turid på 4H-kontoret som registrerer godkjentdato i medlemsregisteret.

Klubbrådgjevar A sender godkjent politiattest til Turid på 4H-kontoret, som legger inn dato i medlemsregisteret. Politiattesten slettes etterpå fra 4H sin mail.