4H-klubber og 4H-gårder kan søke om midler til å arrangere friluftslivsrelaterte leker, lokale aktivitetsdager og kurs med tema friluftsliv og/eller bærekraftig handling for natur og miljø. Vi ønsker å skape flere gode opplevelser i naturen for våre medlemmer samt gjøre barn og unge bevisst på hvilket ansvar de har overfor naturen.

Det er mulig å søke om støtte til følgende fire aktiviteter:

  • Kurs/aktivitet (inntil 3 timer): kr. 3000,-
  • Dagsarrangement: kr. 5000,-
  • Arrangement med overnatting: kr. 7 500,-
  • Arrangement over flere dager/helgearrangement: kr. 10 000,-

Søknadsfrist: Årets aktivitetsmidler deles ut fortløpende etter "førstemann til mølla"-prinsippet, så her gjelder det å være raskt ute. NB: Kun én søknad pr. 4H-klubb/4H-gård.

Rapporteringsfrist: 15. november. Pengene utbetales først etter at rapporten er levert.

Søk og rapporter her:


Leik og lær i naturen