På årsmøtet i 4H Hedmark samles representanter fra alle 4H-klubbene i fylket. Alle klubber kan stille med to delegater med stemmerett. Dette ble valgt på årsmøtet til alle klubbene.
I tillegg kan så mange som vil delta på årsmøte som observatører. De har talerett, men ikke stemmerett. 

Årsmøtet skal velge nytt styre, budsjett for 2023 og 2024, årsplan for 2023 og 2024, handlingsplan med mer. Under årsplan kan du som deltaker på årsmøtet være med og påvirke hva 4H Hedmark skal gjøre på fylkesnivå i tiden framover. 

Innkalling med saksliste og saksdokumenter til sakene som skal behandles skal sendes ut sammen med fylkesstyrets innstilling tre (3) uker før årsmøtet avholdes.

Har du, eller klubben en sak dere ønsker at fylket skal ta stilling til? Medlemmene kan sende inn saker til årsmøtet minimum seks (6) uker før årsmøte til 4hhedmark@4h.no . I dette tilfelle må innkomne saker sendes inn innen 28.februar. 

Klubbavgift på 500,-kr for deltagere til fylkesårsmøtet.