Vi ønsker å vite stort og smått om hvordan det står til i klubbene, aktiviteter og arrangement, prosjekter og høstfest. I tillegg snakker vi om hva som skjer utover høsten i fylket, samt rapporteringer og viktige frister å huske på.  Her er det også mulighet for klubbene å komme med tilbakemeldinger til fylket, og å spørre om det de måtte ønske og lurer på.

Regionmøtene denne høsten vil bli på teams. Alle klubbstyrer og klubbrådgivere vil få tilsendt informasjon på e-post, samt møtelink. Det er satt av 1,5 time til regionmøtene, med møtestart 17:30.

Datoer for regionmøtene:

 • 30. august
  Klubbene nord i fylket
   
 • 1. september
  Klubbene i midten av fylket
   
 • 6. september
  Klubbene sør i fylket

Vi ønsker gjerne at det er representanter fra alle klubber som deltar, passer ikke datoen så gi gjerne en tilbakemelding slik at dere kan få deltatt en annen dato.