Deltakerstøtte er for barn og unge under 26 år. Fortrinnsvis bør klubbrådgiver eller foresatte sende søknaden om støtte. Søknadene behandles fortløpende, og alle får raskt svar. Deltakerstøtte er finansiert med tilskudd fra Bufdir.

Dette kan du søke om deltakerstøtte for:

  • Deltageravgift for leir, kurs, klubbkveld o.l.
  • Transport til og fra et arrangement.
  • Nødvendig utstyr til f.eks. en leir. (NB! Undersøk muligheter for å låne utstyr først!).
  • Kostnader knyttet til ditt 4H-prosjekt.

Du kan ikke søke om deltakerstøtte for betaling av medlemskontingenten.

Søk gjerne om deltakerstøtte før du melder deg på et arrangement. Enkelte arrangement krever betaling ved påmelding og da er det viktig at du har vært i kontakt med oss først.

Ved spørsmål kontakt regionkoordinator Emma Bodman.

Skjema deltagerstøtte