Grønn inkludering

 

  • Pilotfylke og hvordan prosjektet ble til.

På ett fylkesstyremøte i 2020 ble alle ungdommene i fylkesstyret spurt om hva de syntes at fylket skulle fokusere mer på i fremover. Et av mange gode innspill var større fokus på inkludering. Vårt unge fylkesstyre bestemte at vi skulle ha aktiviteter i 2021 og jobbe for pilotstatus og et større inkluderingsprosjekt i årene framover. Vi er inspirert av samarbeid med IMDI for barn i mottak, vårt internasjonale 4H-gårdsnettverk, ungdomsutvekslingen med 4H Gambia, inkluderingsprosjektet4H for alle, Healing gardens i UK og ikke minst Bygdekvinnelaget sitt prosjekt Kvinner ut som vi har etablert et godt samarbeid med. 4H sin arbeidsmåte er Lære ved å gjøre, så alle aktivitetene er fysiske og tilrettelagt slik at alle kan være med. Målet er at 4H skal være for alle.

 

  • Om grønn inkludering

Vi ønsker å sette søkelys på inkludering i 4H-klubbene og på 4H-gårdene, og vil inspirere andre organisasjoner og frivilligheten til å øke fokuset rundt inkludering. Grønn inkludering handler om å skape felles møteplasser og aktiviteter som er tilrettelagt for alle. Det å etablere en 4H-hage, lage god mat sammen, gå tur mm, gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, føler på mestring sammen, lærer av hverandre og føler tilhørighet. Vi ser at det er mange som sitter hjemme etter skoletid og ikke deltar i fritidsaktiviteter eller kanskje ikke har noen å være sammen med i helgene. Det er så viktig at alle disse kan møte frivilligheten og organisasjonene - en plass der de føler seg velkommen og det er tilrettelagt for at de skal kunne delta. Målgruppene er barn og unge med funksjonsnedsetting, barn og unge med minoritetsbakgrunn og ikke minst alle barn og unge som bor i lokalmiljøet.  

Konkret vil vi etablere tilrettelagte 4H-hager med bålplass, utekjøkken og sittegrupper. Vi vil også rekruttere til dyrkingsprosjekt som allerede er etablert- fortelle hvor vi kan dyrke, hva som kan dyrkes og hvordan. Utenom dyrkingssesongen skal vi tilby aktiviteter innen matlaging, enkelt og tilgjengelig friluftsliv og håndbåren kunnskap innen diverse håndverksfag som snekring av fuglekasser, spikking, sanking, bruk av nyttevekster, plantefarging, toving av ull, bålmat mm. Vi samarbeider med andre for å få til aktiviteter for både barn og unge, kvinner og menn, som grupper og felles. Aktivitetene skal forankres godt og holde fram lenge etter prosjektperioden.

 

  • Mål

Målet med prosjektet er å få økt inkluderingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser og barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i organisasjonen og frivilligheten. Vi vil bidra til felles fellesmøteplasser som er åpne og tilrettelagte for alle. Vi ønsker at frivilligheten skal nå ut til alle og tilrettelegges for at alle skal kunne delta. Det å være med i ett slikt fellesskap er så viktig, og vi ønsker ikke at noen skal gå glipp av dette. Vi ønsker å samarbeide med frivilligheten og kommunene for å nå ut til flere og skape sosiale og lærerike møteplasser som alle kan delta.
Fylkesstyret i 4H Nordland vil jobbe aktivt med inkludering og rekruttering, og prosjektet er starten på et langsiktig og systematisk inkluderingsarbeid. Vi legger vekt på grønn inkludering, fordi 4H er en landbruksorganisasjon og fordi matlaging, dyrking, høsting, sanking mm er globale aktiviteter der vi kan lære mye av hverandre. Vi vil høste både mat og kunnskap sammen og være mest mulig ute i friluft året rundt. 

 

  • Hvordan kan du bidra

Ønsker du, din 4H-klubb, 4H-gård, kommune eller organisasjon og bidra i dette prosjektet så er det bare å ta kontakt med prosjektleder. Vi setter pris på alle innspill og nye samarbeidspartnere. Ta også kontakt om du har spørsmål som gjelder prosjektet

 

Prosjektleder Miriam Ottesen
Tlf. 41673752
E-post: miriamsottesen@gmail.com

Arbeidet med grønn inkludering er finansiert av Nordland fylkeskommune, landbruk- og folkehelsemidler, IMDI, LNU og Gjensidigestiftelsen

 

Grønn inkludering

 

Video: Jonatan Ottesen

 

Video: Jonatan Ottesen