Pilotfylke og hvordan prosjektet ble til

På et fylkesstyremøte i 2020 ble alle i styret spurt om hva de syntes at fylket skulle fokusere mere på i fremover. Ett av de mange gode innspillene var større fokus på inkludering. Vårt unge fylkesstyre tok dette innspillet veldig positivt, og bestemte at vi skulle ha noen aktiviteter i 2021 og jobbe for pilotstatus og et større prosjekt i årene framover. Vi er også inspirert av samarbeid med IMDI for barn i mottak, vårt internasjonale 4H-gårdsnettverk, ungdomsutvekslingen med 4H Gambia, inkluderingsprosjektet4H for alle, Healing gardens i UK og ikke minst Bygdekvinnelaget sitt prosjekt Kvinner ut som vi har etablert et godt samarbeid med. 4H sin arbeidsmåte er Lære ved å gjøre, så alle aktivitetene er fysiske og tilrettelagt slik at alle kan være med.

 

Om grønn inkludering

Vi i 4H Nordland ønsker å sette søkelys på inkludering rundt om i 4H-klubbene, men vil også inspirere andre organisasjoner og frivilligheten til å øke fokuset rundt inkludering.
Grønn inkludering handler om å skape en felles møteplass som er tilrettelagt for alle. Det å skape en parsellhage, besøks hage eller kanskje bare lage god mat sammen skal gjøre at vi blir bedre kjent med hverandre, kan føle på mestring sammen, lære av hverandre og føle på en tilhørighet.
Vi ser at det er mange som sitter hjemme etter skoletid og ikke deltar i fritidsaktiviteter eller kanskje ikke har noen å være sammen med i helgene. Det er så viktig at alle disse kan møte frivilligheten og organisasjonene en plass der de føler seg velkommen og det er tilrettelagt for at de skal kunne delta. Målgruppene er både barn og unge med funksjonsnedsetting og barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Konkret vil vi etablere tilrettelagte felleshager med bålplass, utekjøkken og sittegrupper. Vi vil også rekruttere til dyrkingsprosjekt som allerede er etablert. Utenom dyrkingssesongen skal vi tilby aktiviteter innen matlaging, enkelt og tilgjengelig friluftsliv og håndbåren kunnskap innen diverse håndverksfag som snekring av fuglekasser, spikking, sanking, bruk av nyttevekster, plantefarging, toving av ull, bålmat mm. Vi samarbeider med andre for å få til aktiviteter for både barn og unge, kvinner og menn, som grupper og felles. Aktivitetene skal forankres godt og holde fram lenge etter prosjektperioden.
Dette skal være gratis for alle å delta på.

 

Målet med prosektet

Målet med prosjektet er å få økt inkluderingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser og barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i organisasjonen og frivilligheten. Skape en fellesmøteplass som er åpen og tilrettelagt for alle. Vi ønsker at frivilligheten skal nå ut til alle og være mere tilrettelagt for at alle skal kunne delta. Det å være med i ett slikt fellesskap er så viktig, og vi ønsker ikke at noen skal gå glipp av dette. Vi ønsker å samarbeide med frivilligheten og kommunene. Dette for å nå ut til flere og skape sosiale møteplasser som alle kan delta.
Fylkesstyret i 4H Nordland vil jobbe aktivt med inkludering og rekruttering, og prosjektet er starten på et langsiktig og systematisk inkluderingsarbeid. Vi legger vekt på grønn inkludering, fordi 4H er en landbruksorganisasjon og fordi matlaging, dyrking, høsting, sanking mm er globale aktiviteter der vi kan lære mye av hverandre. Vi vil høste både mat og kunnskap sammen og være mest mulig ute i friluft året rundt. 

 

Samarbeidspartnere og finansiering

I 2021 har vi ett forprosjekt som er finansiert av 4H og LNU. Vi har valgt ut Hadsel, Bodø og Nesna som våre samarbeidspartnere og vi har blitt veldig godt mottatt i disse tre kommunene.
I 2022-2025 skal vi arbeide for å få til ett hovedprosjekt innen grønn inkludering. Samarbeidspartnere er kommunene (oppvekst, flykningstjenesten og landbruk), bygdekvinnelaget, hagelag, lokale gårdbrukere, lokale andelslandbruk, parsellhager, besøks hager og våre egne 4H-klubber og 4H-gårder.

 

Hvordan kan du bidra

Ønsker du, din 4H-klubb, 4H-gård, kommune eller organisasjon og bidra i dette prosjektet så er det bare å ta kontakt med prosjektleder. Vi setter pris på alle innspill og nye samarbeidspartnere. Ta også kontakt om du har spørsmål som gjelder prosjektet.

 

Grønn inkludering

 

Kontakt oss

Prosjektleder Miriam Ottesen
Tlf. 41673752
E-post: miriamsottesen@gmail.com