4H Buskerud kaller med dette inn til årsmøte.
Tid: Søndag 29.mars 2020, kl.12:00. 
Sted: D
igitalt gjennom Teams

4H Buskerud tar ansvar for å begrense smitte av koronavirus og sørger for at arrangement med flere deltagere avlyses. Dette betyr dessverre at årsmøtet i 4H Buskerud 29. mars 2020 avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt gjennom Teams.

I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og følge årsmøte på video.
Vi planlegger altså å gjennomføre årsmøtet søndag 29. mars, fra klokken 12:00 som tidligere annonsert.

Formen på årsmøtet gjør at det blir vanskelig å gjennomføre det med lange innlegg og generaldebatt. Vi oppfordrer alle klubber til å forberede 1-2 minutter med de sakene dere brenner for. Vi vil ta en runde klubb for klubb i stedet for å gjennomføre generaldebatten på tradisjonelt vis, og dette vil være med på å gi føringer for styrets videre arbeid.

Videre vil vi  behandle saker som Årsmelding 2019, Regnskap 2019, årsplaner, Handlingsplan og Vervestrategi 2020-2021, Endring av Normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge, Innkommen sak og Budsjett 2020. Vi vil også gjennomføre valg, og vil teste ut løsninger for dette i forkant av møtet.

NB!
Registrering er fra kl. 12.00, og det er svært viktig at alle logger seg på tidlig. Åpning av årsmøtet er kl. 12.30. Årsmøtet vil vare til ca 16.00, og vi i vil ta pause underveis.

Mer informasjon og invitasjon til å logge seg på i Teams-årsmøte blir sendt til den enkelte deltaker, ønsker du en invitasjon send en epost til 4H-kontoret: hilde-kristin.oynebraaten@4h.no

Vi beklager det inntrufne, men ser at denne løsningen vil være den beste i den situasjonen vi er i nå.


Har du noen spørsmål rundt årsmøtet kan du ta kontakt med 4H-kontoret