• vil utvikle 4H som organisasjon

 • har tid og lyst til å delta på fylket sine arrangement

 • prioriterer deltaking på dei 8 styremøta og fylkesstyreopplæringa høgt (vi lager møteplan for heile året)

 • er alltid godt førebudd. Spør dei tilsette eller andre i fylkesstyret om hjelp!

 • har lyst til å bli kjent med mange engasjerte 4H-arar over heile landet

 • sjekkar e-posten ofte

 • bidrar aktivt i diskusjonar

 • arbeider med tildelt ansvarsområde/oppgåve mellom møta

 • har lyst til å lære masse! 

 • har tid til nokre haustfestar og klubbesøk i løpet av året, anten åleine eller saman med andre frivillige eller tilsette

 • er stolt over 4H og verdiane organisasjonen står for

 • er interessert i å representere 4H på arrangement i regi av andre. Til dømes messer eller konferansar.