Nyttige tips og råd til utfylling av årsmelding, årsrekneskap og endre verv finn de HER

PS: Sjølve Årsrapporten (datoen for årsmøte) som skal registrerast av ny leiar, skal ikkje leggjast inn før 1.- 31. januar (Nytt av året . Krav frå LNU).


Skaff deg oversikt

For å ha god kontroll på kva som gjerast, er det lurt å klikke seg gjennom systemet i god tid før fristen. Årsmelding og oppdatering av verv også skje via "Min side". 

  • Årsmelding, rekneskap og Årsplan 2022 legges inn via Min klubb eller medlemsregisteret. Årsplanen leggjast inn som vedlegg heilt nederst på siden: Årsrekneskap og Årsplan
  • Oppdatering av verv (nyvalt styre i klubben) legges inn via medlemsregisteret

For detaljert rettleiing klikk her.  

Delta på digitalt klubboppfølgingsmøte 

Fylkesstyret og tilsette vil arrangerer digitalt klubboppfølgingsmøte tirsdag 16. november kl. 20.00-21.00 for å gå igjennom kva som skal gjerast og korleis. Det blir også høve til å stille spørsmål. 

Kvifor er 1. desember absolutt siste frist?
Ein viktig del av årsmeldinga er å rapportere kva frifondstøtta er brukt til. Dersom klubben fekk tildelt frifond i fjor, vart desse utbetalt  i desember 2020. 

Det er Landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) som kvart år tildeler frifondsstøtte til 4H Norge. 

Viktig: De må nå skrive deltaljert kva pengane er brukt til og kva dette kosta. Sjå eksempel i hjelpetekst (klikk på spørjeteiknet i systemet). Det kan bli kontroll i etterkant, og klubben vil då bli spurt om å vise fram rekneskapsbilag.  

Les meir om frifond her.