4H skal være et trygt sted for våre medlemmer. Vi har fokus på forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Som et ledd i dette forebyggende arbeidet har 4H krav om at ansatte og frivillige må levere såkalt begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen.

Politiattestens gyldighet
  • Politiattesten som fremviser skal ikke være eldre enn 6 måneder. Alle som ikke har Politiattest for sitt verv i 4H skal søke om attest. Når politiattesten er fremvist er den gyldig inntil en skifter rolle/verv, da må en søke ny. Dvs. bytter du fra klubbrådgiver B til Klubbrådgiver A eller motsatt, må du framvise politiattest. Det er viktig å krysse av på dette punktet i formålsbekreftelsen (Stillingstype: Kryss av på "nytt verv i frivillig organisasjon")
  • Klubbrådgiver A fyller ut "Bekreftelse på behov for politiattest" for klubbrådgiver B og andre i klubben som trenger dette. Regionkoordinator eller organisasjonsrådgiver kan fylle ut for Rådgiver A og daglig leder på 4H-gård.
  • Daglig leder på 4H-gården fyller ut for sine medhjelpere.
Levering/fremvisning av politiattest

Det er viktig at det registreres i medlemsregisteret så fort som mulig etter fremvisning.

  • Klubbrådgiver B og andre i klubben viser sin attest til klubbrådgiver A, kan vises via e-post som slettes med en gang etterpå. Klubbrådgiver A registrerer så dette i medlemsregisteret.
  • Ansatte, frivillige på 4H-gårder viser til daglig leder.
  • Klubbrådgiver A viser sin politiattest til organiasjonsrådgiver eller regionkoordinator.
  • Daglig leder på 4H-gård viser til Regionleder i sin region.

Trykk her for å finne dokumenter til politiattest (nederst på siden).