For at andre klubber, fylket og resten av 4H Norge skal kunne informere riktige personer og sørge for at informasjonen kommer ut til medlemmene våre er det viktig at riktige kontaktpersoner er oppdatert i systemet. Det er derfor noen ting du må huske på:

1. Sjekk i medlemsregisteret at det (ny)valgte styret har de vervene de ble valgt til å ha. Her kan du se video av hvordan du endrer verv i medlemsregisteret. For å sjekke om du har blitt tildelt vervet ditt, logg inn på "Min side". Har du blitt tildelt et verv, vil du ha en fane som heter "Min klubb"
2. Oppdater Brønnøysundsregisteret. På side 9 i denne artikkelen finner du hvordan du gjøre det. 
3. Har klubben din konto på sosiale medier (instagram, facebook, tiktok,etc), må du huske å gjøre den som er ansvarlig i styret til administrator på de ulike mediene, hvis du ikke lenger skal ha ansvaret for det. 
4. MELDE DEG PÅ STYTEVERVSKURS ELLER KLUBBRÅDGIVERSAMLING!