Men hvem avgjør hvilke saker som skal opp?

Hvordan melde inn en sak til årsmøtet i klubben?

På et årsmøte i klubben kan innkallingen og saksliste se slik ut: 

årsmøteinnkalling Eksempel 4H

I klubben har alle medlemmene stemmerett på årsmøtet.

Dersom du som medlem har en ide eller noe du mener klubben må diskutere på årsmøtet, må du melde dette til styret minst 5 dager før årsmøtet. Dette står i vedtektene (lovene) for 4H-klubber.  Din sak vil da bli tatt opp under sak nr. 6 (se bilde overfor).

Hvordan endre verv i medlemsregisteret?

Avslutt verv ved å:

1. Logg inn på min side.
2. På klubbsiden, trykk på fanen som heter verv. Du får da opp en oversikt over de som sitter
    i  styret nå.
3. De som går ut av styret fjerner du ved å trykke på knappen valg foran navnet. Fyll deretter
    inn datoen de sluttet i vervet (vanligvis dato for årsmøtet) i feltet "sluttdato".
4. Trykk på "lagre"-knappen

Legg inn nytt verv ved å:

1. Logg inn på min side.
2. På klubbsiden, trykk på "legg til"-knappen.
3. Legg inn vervinformasjon (ny). (Komite= klubbverv, vervkode = type verv)
4. Sett inn datoen de startet i vervet (vanligvis årsmøtedato) i feltet "fra dato", og fyll inn
    medlemmets medlemsnummer i feltet for aktør. Om du ikke vet medlemsnummeret, trykk
    på søkeknappen ved siden av aktørfeltet og du kan søke i klubbens medlemsliste.
5. Trykk på "lagre"-knappen.

Det er viktig at du gjør dette/registrerer det nye styret FØR du setter sluttdato på deg selv - hvis du gjør det mister du rettighetene til å gjøre endringer.

Ta kontakt med Johan dersom du trenger hjelp! (johan.eggen@4h.no)

 

Hvordan melde inn en sak til årsmøte i 4H Trøndelag? 

På årsmøtet i klubben blir det avgjort hvem av medlemmene som skal ha stemmerett på fylkesårsmøtet (se sak 9c på bildet overfor). Ofte blir disse kalt for delegat eller årsmøterepresentant. 

Årsmøtet skal i følge vedtektene behandle følgende saker: 

 • Valg av referent til å føre protokollen
 • Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren 3)
 • Forretningsorden for årsmøtet
 • Årsmelding fra fylkesstyret
 • Revidert regnskap
 • Prinsipielle spørsmål reist av landsstyret, eller saker som klubbene eller fylkesstyret ønsker å drøfte. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest tre (3) måneder før årsmøtet. 
 • Arbeidsplan 
 • Budsjett
 • Tilsetting av revisor
 • Valg

 

Mange velger å dele opp sakene, og saklista kan derfor se litt annerledes ut. 

Vedtektene til fylket sier at disse har rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet: 

 • 4H-fylkesstyret
 • 4H-klubbene
 • medlemsorganisasjonene
 • de valgte årsmøterepresentantene (fra klubbene)

Fristen for å sende inn saker til årsmøtet i fylket er i følge vedtektene 3 måneder før møtet, for 2020 vil dette bety at fristen er 20.desember.