TRIVSELSAGENT 2024

Hei dere som HAR fått bekreftet plass på trivselsagentprogrammet i 4H Trøndelag for året 2024. Bekrefte at dere ønsker plassen ved å melde dere på her. :-)


Dette er en betalingsløsning for de som har fått plass i årets program.

 

---------------------------------------------


Ønsker du å bli med som trivelsagent å representere 4H Trøndelag? Vi søker trivelige trøndere i alder 15-18 år som ønsker å være med å skape glede i sine egne klubber og blant 4here.

Prosjektet vil ha fokus på å øke trivsel, kommunikasjon og utvikle seg personlig. Dette er et veldig spennende, morsomt og ikke minst lærerikt prosjekt.

Vi har plass til 18 agenter for å holde oss under 20 inkluder oss instruktørene. Vi søker ungdommer fra hele fylket og er du en av disse så send oss et motivasjonsbrev på epost SKAPETRIVSELI4H@HOTMAIL.COM. Skriv hvem du er, hvor du kommer fra og hvorfor du vil være med på prosjektet.

Søknadsfrist 5. januar 2024 - Utsatt til 1. februar

Prosjektet har en kostand på 3000 kr som skal dekke alt du trenger for å bestå 4H prosjektet utenom transport til å fra samlinger og det er derfor viktig at du har samtykke fra en foresatt før du søker. Dette betyr også at vi dekker fylkesleir, Storkurs, aktiviteter og det som vil foregå på selve samlingene, alt av mat og trivselsagent genser.

Kravene for å bestå prosjektet er som følger, agenten MÅ møte på 3 av 4 samlinger og gjennomføre en aktivitet for å fremme trivsel i klubben sin. Samlingene i løpet av året er to triveslagent samlinger, fylkesleir og 1 av 2 storkurs (ikke begge her kan man velge selv).

Samlinger:
8. - 10. mars Første trivselsagent samling
12. - 14. april STORkurs Nord
26. - 28. april STORkurs SØR
27.-30. juni Fylkesleir
27.-29. september Siste trivelsagent samling


Hilsen
Mari Hegge og Johan Lindsetmo