Regelkurs/dommerkurs à 20. september kl. 20.00 - 22.00

 

Vi er utrolig heldig som har fått med oss FRAM IL, som til og med har tilbydd seg å holde et regelkurs for oss i forkant av turnering. Håper alle som kan stiller, da blir turneringa best mulig for oss alle! <3

 

TAKK FRAM IL!
 


Dere skal dømme hverandres kamper, dere stiller med 1. og 2. dommer samt noen til å føre poengene, oppsett på dette skal gå opp med kampene. Deretter skal dere rapportere til et hovedsekretariat bestående av gjengen i FRAM IL. Vi ønsker at alle skal ta et regelkurs med grunnleggende regler i volleyball før turneringa og setter opp et kurs onsdag 20. september klokka 20.00-22.00! Vi har fått med oss FRAM IL til å gjennomføre regelkurset og håper så mange som mulig stiller, slik at dere alle har en felles forståelse av spillestil.
 

 


Følg denne lenken for å delta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTczMGEyYTEtM2UyOC00NDE0LWJhMGMtMWRmMjAxZDllZWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a1ae5425-0bde-496e-8c5a-8a06b0d94277%22%2c%22Oid%22%3a%22b16d5b0b-486d-4c93-97be-a51cae8477a6%22%7d


Har du problemer med pålogging til regelkurset denne kvelden? Ring Ingar Norvik fra FRAM IL på telefon: 97062440