Kunngjøring av fylkesårsmøte i 4H Trøndelag 2023

I henhold til §2, pkt. 3 skal fylkesårsmøtet i 4H Trøndelag kunngjøres åtte (8) uker før fylkesårsmøtet avholdes.

4H Trøndelag kunngjør med dette at fylkesårsmøtet avholdes lørdag 18. mars, kl. 11.00 i auditoriet på InnoCamp i Steinkjer. Fremmøte fra kl. 10.30

Klubber som ønsker å fremme saker til fylkesårsmøtet må sende dette innen seks (6) uker før årsmøtet til ordfører eller leder i fylkesstyret. Dvs. senest 4. februar 2023.

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

  1. To (2) representanter valg av klubben blant tellende medlemmer pr 31.12.
  2. Fylkesstyrets medlemmer.
  3. To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
  4. En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  5. En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  6. En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  7. En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.
  8. Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet.
  9. Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet

I tillegg kan 4H-klubbene møte med en eller flere observatører.

Praktisk informasjon:

Påmelding via medlemsregisteret. Det er viktig at du krysser av om du har stemmerett eller er observatør (uten stemmerett). Det er medlemmene i klubben som bestemmer hvem som har stemmerett.

Deltageravgift er 300 kr. per deltager. Klubben vil bli fakturert i etterkant.

Det blir sendt ut flere praktiske opplysninger etter påmeldingsfristen. Sakspapirene sendes kun ut elektronisk.

 

Rammeprogram:

10.30 Ankomst og registrering

11.00 Årsmøtet starter

12.00 Lunsj

12.45 Generaldebatt

13.45 Pause

14.00 Møtet fortsetter

16.00 Årsmøtet ferdig

 

Påmeldingsfrist: 8. mars via medlemsregisteret. 

Medlemsorganisasjoner sender mail til 4htrøndelag@4h.no for påmelding.
Sakspapirene sendes ut på epost og legges ut på nettsiden tre uker før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

 

Trine Haug                                       Morten Kulstad
Fylkesstyreleder                              Årsmøteordfører