Det trengs flere ledere som kan reise til Bodø i sommer! 

Vi søker deg som er 19 år eller eldre, og tenker deg på landsleir! 

Vi gjennomgår søknadene som kommer inn etter fristen. Alle som blir valgt vil bli kontaktet. Fristen for å melde seg på er 1.april