Etter nyttår skal 4H Trøndelag arrangere styrevervskurs rundt om i fylket, og til dette trenger vi instruktører! Kunne du tenke deg å være instruktør selv? Eller kjenner du noen som kunne tenke seg det? Vedlagt ligger et søknadsskjema du kan søke gjennom! 

For å bli instruktør må du være 16 år eller eldre.