Kampene starter kl. 21.00 på fredag 24.09.21. Vi satser på å få gjort unna alle puljer og plasseringskampene til finalen på lørdags morgen den 25.09.21 ca. kl. 08.00!

Med forbehold om at det kan bli endringer.
 
Det vil være en kiosk som er åpen hele natta.
 
REGLER for Nattvolley 2021
•Det åpnes opp for kun 200 deltagere pga koronarestriksjoner. Førstemann til mølla! Alle påmeldte utover 200 deltagere vil bli satt på venteliste. Tilbakemelding på hvem som var først ute kommer på mail til kontaktperson for laget fra 2.september og fortløpende (da er det viktig å betale deltageravgiften innen fristen).

Dersom nye retningslinjer på ett senere tidspunkt gjør det mulig å åpne opp for flere deltagere i rimelig tid før nattcup, så gir vi beskjed til dere som står på venteliste.


•Så lenge det er restriksjoner på antall deltagere, velger vi å sette en øvre grense på max 10 deltagere pr.lag. og Kun 1 lag pr. klubb, slik at flest mulig klubber kan få mulighet til å delta.
•Alumner kan ikke være med å spille i turneringen.
•Det er krav om at hvert lag har med 2 voksne på turneringa, og hvert lag skal ha en vaktrunde av 1 voksen i løpet av natten. Dette er en økt på 2 timer. Beskjed om dette kommer ved ankomst.
•Husk å skriv på alle deltakerne i påmeldinga.
•150 kr pr. deltaker inklusiv frokost. Betal inn felles for hele klubben på konto 4410.21.17759. Merk med Klubbnavn. (NB! Vent med dette til dere har fått beskjed om plass eller ventelisteplass!)
•6 stk. på laget – kjønnsfordeling 2 – 4 eller 3 –3. Det er lov til å stille med 4 eller 5 på laget. Husk begge kjønn.
•Sko – dere kan ikke bruke sko som ikke er godkjent for bruk i hall.
•Det er fint om klubben har med en dommer (med egen fløyte) som vi kan bruke. Fyll inn dette i påmeldingen.
•Kan bli premiering underveis til beste utkledde lag kamprop, heia gjeng etc.

Det er ikke tillatt med energidrikk på 4H Trøndelags arrangementer. Blir noen tatt med energidrikk på Nattvolley vil hele laget bli diskvalifisert.

•Kiosk med salg av pølser, vafler og snop. Kaffe og te er gratis til voksne hele natta.
•Gratis frokost fra ca. kl: 03.00 på morgenen.
•Alle kan delta aspiranter til senior.

PÅMELDINGSFRIST og BETALING:
Innen torsdag 09.09.21. OBS: Dersom ikke BETALINGA skjer innen fristen (NB! Vent med dette til dere har fått beskjed om plass eller ventelisteplass!) må det betales kr 500 i tillegg for 4H-klubben. Påmeldinga er bindene!

Spørsmål rettes på telefon til Johan: 91122711 

PÅMELDINGSSKJEMA finner dere her! Husk at alle deltagere på skrives på!