4H Trøndelag søker etter ny organisasjonsrådgiver i 100% stilling. 

Er du interessert? Les dokumentet som ligger vedlagt!