Det er med stor glede 4H Trøndelag ønsker Trine Walleraunet fra Levanger velkommen som ny organisasjonsrådgiver. Hun jobber i dag som fagleder av ungdomshuset i Levanger. Trine har vært en veldig aktiv 4H-er gjennom mange år fra aktive år i Nordbygda 4H, NTAK (ett par år i HOMLA) og fylkesstyret i Nord Trøndelag. Hun har vært i IKU, kursinstruktør på styrevervskurs og IFYE+++. Hun har en bachelor i kulturprosjektledelse og en i music management. I tillegg til ulike kurs som vil være nyttig kompetanse i 4H.

Hun vil starte opp i jobben i midten av september med kontor i Trondheim.