Årets naturbruksdag blir tirsdag 20. september!

Vi jobber med å få satt program og og aktiviteter! Påmelding åpner onsdag 7. september, klokka17.00 og her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet! 

Hvilke aktiviteteter som vil være under naturbruksdagen vil bli publisert 6. september, etter avklaring med Skjetlein videregående skole. 

Vi sees der!

Det tas forbehold om avlysning dersom Skjetlein videregående skole blir tatt ut i streik.